Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.
Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.
Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.
 • Lista punktów NPL w Łódzkiem od 1 października 2017

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący lekarz udziela porad w przypadkach:

  • nagłego zachorowania
  • zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej
  • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką
  • bólu brzucha
  • bólu głowy
  • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
  • nagłego bólu kręgosłupa, stawów.

Porady udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, lub – w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta. Wizyty domowe realizowane są dla mieszkańców powiatu Brzezińskiego oraz miasta Koluszki i gminy Koluszki.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18:00, pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Adres punktu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny:

Brzeziny, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6 (wejście główne od ul. Wojska Polskiego)

Tel.: 46 874 20 11 lub (46) 874 20 02 wew. 137

W dni robocze: w godz. 18.00-8.00
W dni wolne od pracy: całodobowo

Lista punktów nocnej i świątecznej opieki medycznej obowiązująca od 1 października 2017

Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego – 112 lub 999.