Szpital w Brzezinach rok 1952

Szpital Specjalistyczny Brzeziny ma blisko 130-letnią historię, bo decyzję o utworzeniu w mieście szpitala dla mieszkańców powiatu brzezińskiego władze powiatowe podjęły w 1886 roku. Otwarto go w adaptowanym budynku przy ul. Ogińskich, na którego miejscu na początku XX wieku wybudowano nowy. Ten – na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat – remontowano i rozbudowywano wiele razy.

Pierwszy remont wykonano już w 1913 roku, a duża przebudowa rozpoczęła się po przejęciu szpitala przez Powiatowy Związek Komunalny, w latach 20. ubiegłego wieku. Placówkę przemianowano na szpital powiatowy, który po modernizacji, w dniu oddania do użytku  – 7 października 1924 roku – mógł przyjąć 50 pacjentów.

Oficjalna uroczystość odbyła się wtedy z udziałem ówczesnego wojewody, Ludwika Darowskiego, a poświęcenia nowej placówki dokonał uroczyście ks. bp. Wincenty Tymieniecki, pierwszy łódzki biskup diecezjalny. Szpital zatrudniał wówczas 11 osób – jednego lekarza, jednego felczera, cztery pielęgniarki i pięć osób obsługi. Ordynatorem placówki był Stanisław Szelągowski.

Najdramatyczniejsze chwile w historii szpitala przyniósł początek drugiej wojny światowej. 4 września 1939 lotnictwo hitlerowskie zbombardowało budynek, mimo widocznych znaków oznaczających szpital, wymalowanych na dachu. Kolejny ciężki moment przypadł na odwrót wojsk nazistowskich. W styczniu 1945 roku szpital został właściwie całkowicie zdewastowany w trakcie obrony.

Po wojnie placówkę trzeba było podnosić z ruin. Pod koniec lat 50. pacjentów przyjmowały oddziały położnictwa, onkologii, chirurgii, wykonywano również zdjęcia rentgenowskie – w tamtych czasach była to jedna z najszerzej stosowanych metod diagnostycznych. Szpital przez wiele lat z powodzeniem działał w ramach poprzedniego systemu opieki zdrowotnej, wychował kilka pokoleń lekarzy, pomógł tysiącom osób.

Po zmianie ustrojowej (1989), przez 9 lat, pracował jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach. Po reformie administracji publicznej i ponownym wprowadzeniu powiatów do struktury administracyjnej przeszedł pod skrzydła Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 1 stycznia 2002 roku ponownie powołano do życia powiat brzeziński – od tego czasu funkcje kontrolne i nadzorcze pełniła tutejsza rada powiatu. W 2008 roku powstała, działająca do dziś, spółka: Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach.

Szpital w Brzezinach rok 1982
Szpital w Brzezinach rok 2013

Na początku 2013 roku do szpitala wszedł prywatny inwestor, w tym roku rozpoczęła się też szybka modernizacja i rozbudowa placówki, w które zainwestowano ponad 30 mln złotych. Na nowy sprzęt medyczny – tylko w 2014 roku – wydano 6 mln złotych. W ciągu półtora roku rozbudowano i całkowicie wyremontowano jeden ze szpitalnych gmachów, gdzie utworzono i wyposażono w nowoczesny sprzęt: blok operacyjny, Oddział Dziennej Chemioterapii i pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego, którym kieruje światowej klasy chirurg, profesor Adam Dziki. Do komfortowych sal w tym budynku wprowadziły się też oddziały ginekologii i położnictwa oraz neonatologii.

Wcześniej do wyremontowanych pomieszczeń w innej części szpitala przeniesiono pediatrię. Kupiono nową karetkę ratunkową, doposażono też w nowy sprzęt medyczny inne oddziały – szpital kupił m.in. nowe, całkowite (wraz z artroskopem) wyposażenie ortopedii (za ponad 500 tys. zł), nowoczesne aparaty do Ośrodka Endoskopii oraz wyposażenie inhalatorni dla dzieci.

Zatrudniono doświadczonych lekarzy – ortopedów, chirurgów, pediatrów. Wielu z nich zdobywało doświadczenie w klinikach w Niemczech,  Wielkiej Brytanii, Japonii, Włoszech, Francji, Szwajcarii.

Jeden z budynków Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach. Oddany do użytku w październiku 2014 roku, gruntownie odnowiony i powiększony, w którym umieszczono między innymi cztery nowoczesne sale operacyjne, pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego, Oddział Chemioterapii Dziennej.

Szpital_nowy