Bez odgórnych wytycznych, szybko i sprawnie, z naciskiem na nowoczesność, innowacyjność i wysoki standard zmian.
Tak o modernizacji Szpitala Specjalistycznego Brzeziny, o inwestycjach, które tu zrealizowano w ciągu ostatnich dwóch lat mówiła prezes tej placówki, Anna Janicka podczas XI Forum Rynku Zdrowia.

Odbyło się ono pod koniec października w Warszawie. Organizuje je Grupa PTWP, wydawca m.in. miesięcznika Rynek Zdrowia oraz portalu rynekzdrowia.pl. Forum to jedno z ważniejszych wydarzeń, podczas którego dyskutuje się o stanie i przyszłości polskiego sytemu ochrony zdrowia.
W debacie uczestniczą zarówno wybitni medycy, jak i menedżerowie placówek medycznych, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, reprezentanci instytucji związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia.

Opisując podczas forum modernizację brzezińskiego szpitala prezes Anna Janicka zaznaczyła, że zmiany nie zatrzymały się jedynie na unowocześnieniu i rozbudowie pomieszczeń oraz inwestycjach w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.

– Te inwestycje były potrzebne szpitalowi, żeby mógł w ogóle konkurować z innymi placówkami, żeby mógł mieć swoją pozycję na rynku usług medycznych – mówi Anna Janicka. – Ale podkreślałam też, że nie zmarnowaliśmy szansy, jaką daje modernizacja za kilkadziesiąt milionów złotych. Szansy na wprowadzenie czegoś nowego, na wybicie się ponad standard przyzwoitej, dobrej placówki medycznej. Postawiliśmy na kompleksowość i specjalizację, znaleźliśmy niszę na rynku – utworzyliśmy pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Chorób Jelit. Dziś jesteśmy jedną z niewielu placówek w regionie, w których każdego dnia wykonuje się 2-3 operacje jelita grubego.

Szpital w Brzezinach – dzięki prywatnemu inwestorowi – szybko dołączył do nowocześniejszych w regionie łódzkim. Zatrudnia świetnych lekarzy i pielęgniarki, wzbogacił swoją ofertę m.in. o chirurgię onkologiczną, Centrum Leczenia Jelit, Oddział Dziennej Chemioterapii.
W przyszpitalnej przychodni przyjmują lekarze 19 specjalności – w większości autorytety w danej dziedzinie medycyny.

W tegorocznym Forum Rynku Zdrowia uczestniczyło ponad 1100 osób. 100 prelegentów, którzy wystąpili podczas kilkunastu sesji tematycznych mówiło między innymi o finansowaniu ochrony zdrowia, dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, o cenach i refundacji leków, o publicznych i prywatnych placówkach medycznych, o inwestycjach w ochronie zdrowia. Nie zabrakło też sesji poświęconych tematyce typowo medycznej: diabetologii, chorobom płuc, kardiologii czy onkologii.