Szpital Specjalistyczny Brzeziny od zawsze stara się utrzymywać najwyższe standardy jakości obsługi pacjenta. Jest to możliwe dzięki sukcesywnym inwestycjom w nowoczesny sprzęt medyczny oraz zatrudnianiu najlepszych specjalistów. Potwierdzeniem sukcesu wdrożeń wysokich standardów poza zadowoleniem pacjentów są również certyfikaty i wyróżnienia, które nasza placówka otrzymuje regularnie. Jednym z nich jest przyznany na początku czerwca br. certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 odnoszący się do świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, stomatologii, diagnostyki obrazowej i tomografii komputerowej, medycyny szkolnej, endoskopii oraz medycyny pracy, przyznawany przez PCC-CERT.

Warto dodać, że bardzo wymagającą normę ISO 9001 utrzymujemy nieprzerwanie od 2014 roku.