Co decyduje o udanej modernizacji i restrukturyzacji szpitala? Jak zaplanować zmiany organizacyjne, rozszerzyć ofertę i podnieść jakość usług medycznych? Co jest najtrudniejsze podczas przekształcania placówki? Jaki powinien być szpital XXI wieku? Na te tematy podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress), który rozpoczął się 18 lutego w Katowicach będzie dyskutować Małgorzata Majer, prezes zarządu Szpitala Specjalistycznego Brzeziny.

Małgorzata Majer, która od stycznia kieruje brzezińskim szpitalem i która jest też prezesem Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ, została zaproszona do podzielenia się doświadczeniami, związanymi z przekształceniami i funkcjonowaniem placówek służby zdrowia przez organizatorów kongresu – redakcję miesięcznika i portalu „Rynek Zdrowia” oraz ich wydawcę: Grupą PTWP SA. W kongresie będzie też uczestniczyć Anna Janicka, wiceprezes zarządu szpitala w Brzezinach.

– Zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 2-3 lat w naszym szpitalu, są doskonałą ilustracją tego, jak w bardzo krótkim czasie można z powodzeniem zreorganizować placówkę, przeprowadzić duże inwestycje, związane z jej modernizacją, jak zaplanować te działania i nakierować je na jak najdoskonalszą – pod względem jakości i kompleksowości – ofertę usług medycznych – mówi prezes Małgorzata Majer. – To wszystko wymagało zmian w strukturze organizacyjnej szpitala, strukturze zatrudnienia, precyzyjnego planowania, zadbania o źródła finansowania, przeglądu i renegocjacji umów z dostawcami leków i sprzętu, wdrażania medycznych procedur jakościowych. Nie bez znaczenia były też zmiany w strukturze właścicielskiej – szpital, jako spółka z udziałem prywatnego inwestora, mógł działać według zasad rynkowych, szukać zewnętrznych źródeł finansowania, negocjować na zasadach konkurencyjności z dostawcami usług, sprzętu medycznego, leków. Szpital w bardzo krótkim czasie uzyskał certyfikat jakości ISO oraz wprowadził System Zarządzania Jakością, ma też Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które działa przy Ministerstwie Zdrowia. Brzezińska placówka spełniła 86 procent standardów akredytacyjnych (medycznych, administracyjnych, porządkowych) wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia.
Małgorzata Majer, prezes zarządu szpitala w Brzezinach, uczestniczyła w styczniu w konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2016”, zorganizowanej przez Wydawnictwo TERMEDIA w Warszawie. Dyskutowano tam głównie na temat przyszłości skoordynowanej opieki medycznej. Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach – oprócz panelu dotyczącego zarządzania szpitalami – prezes brzezińskiej placówki weźmie również udział w dyskusji na temat jakości świadczeń medycznych, bezpieczeństwa pacjenta.
Uczestnicy katowickiego kongresu, wśród których są specjaliści różnych dziedzin medycyny, będą debatować podczas ponad 50 sesji. Udział w kongresie zapowiedzieli między innymi: Vytenis Andriukaitis, komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, szefowie znanych klinik i szpitali, przedstawiciele medycznych towarzystw naukowych.