Posiadamy miejsca rezydenckie w specjalnościach:

– anestezjologia i intensywna terapia,
– chirurgia ogólna,
– ortopedia,
– choroby wewnętrzne

Zapewniamy miłą atmosferę pracy, możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego.
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@szpital-brzeziny.pl