Posiadamy miejsca rezydenckie w specjalności:

– anestezjologia i intensywna terapia

Zapewniamy miłą atmosferę pracy, możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego.
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@szpital-brzeziny.pl