About Katarzyna Winter

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyłam w 2008 roku z wyróżnieniem. W trakcie trwania studiów, jako studentka indywidualnego toku studiów, byłam związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego pozostałam, w charakterze starszego asystenta, na Oddziale Klinicznym Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej USK nr 1 w Łodzi. Ukończyłam również Studia Doktoranckie w ww. Klinice, uzyskując tytuł dr n. med. (tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena wybranych białek ścieżki sygnałowej Hedgehog w przewlekłym zapaleniu trzustki i raku trzustki.”). W 2015 roku ukończyłam specjalizację z chorób wewnętrznych, a w marcu 2019 roku z gastroenterologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Klubu Trzustkowego, European Pancreatic Club oraz Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego.
Jestem autorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, jak również autorką rozdziałów książek z zakresu gastroenterologii (m.in. Wybrane algorytmy postępowania w chorobach układu trawiennego; Termedia; Rok wydania: 2017; Wydanie: I). Jako współautorka pracowałam również nad tworzeniem polskich wytycznych diagnostycznych i terapeutycznych raka gruczołowego trzustki (Diagnostic and therapeutic recommendations in pancreatic ductal adenocarcinoma. Recommendations of the Working Group of the Polish Pancreatic Club. Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny. 2019;14(1):1-18. doi:10.5114/pg.2019.83422). Z Ośrodkiem Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach współpracuję od 11.2020 roku .

Testimonials

No testimonials!

Timetable

There is no event available.

Ask a Question

Contact Info