Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy, którym kieruje doktor Marian Brodecki, jest jednostką wchodzącą w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – udziela pomocy medycznej osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
Do zadań SOR należy wstępna diagnostyka i podjęcie leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych w przypadku osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia (między innymi z powodu wypadku, urazu, zatrucia, katastrofy), organizowanie transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej (w razie konieczności leczenia wysoce specjalistycznego).

Kontakt telefoniczny

 • tel. centrali: (46) 874 20 02; (46) 874 20 38; (46) 874 20 79, numer wew. 100

Usługi

Pacjenci znajdują się pod opieką lekarzy mających doświadczenie w pracy w zespołach ratowniczych. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę diagnostyczną, na przykład w defibrylatory, respiratory, monitory funkcji życiowych (kapnografia i pulsoksymetria), pompy infuzyjne, aparaty EKG. Personel medyczny SOR ma całodobowy dostęp do Pracowni USG, Pracowni Rentgenodiagnostyki i Tomografii Komputerowej oraz Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

UWAGA! SOR nie świadczy następujących usług medycznych:

 • zmiana opatrunków;
 • podawanie zleconych przez lekarzy rodzinnych iniekcji (zastrzyków);
 • zdejmowanie szwów;
 • wymiana cewników;
 • obdukcje;
 • wypisywanie recept;
 • wykonywanie badań dla/lub w zastępstwie POZ (lekarz POZ powinien świadczyć usługi w godz. 00–18.00, natomiast w nocy, niedziele i święta opiekę medyczną świadczy Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna).

Zespół medyczny

Marian Brodecki

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej - Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Starszy asystent Oddziału Chirurgii z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1995). Specjalista chirurgii ogólnej.

  Iwona Łącka

  Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

  Pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Centralną Izba Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Magister pielęgniarstwa, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (2001).

   Aktualności