W związku z panującą sytuacją epidemiczną i zwiększonym zakresem obowiązków lekarzy rodzinnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich pacjentów POZ Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach mieszczącego się przy ulicy Bohaterów Warszawy 2 o weryfikację swojego zapotrzebowania na leki oraz w miarę możliwości, z 7-dniowym wyprzedzeniem, zgłaszanie się do rejestracji POZ z potrzebą wystawienia e-recepty. W znacznym stopniu usprawni to pracę personelowi medycznemu i pozwoli na szybsze wystawienie e-recept.

Przypominamy, że z rejestracją POZ można kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonów: 46 874 31 51 lub 46 874 25 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18.00.