System Zarządzania Jakością ISO

Szpital uzyskał certyfikat jakości ISO i wprowadził System Zarządzania Jakością. Wdrożenie procedur ISO oznacza, że wszyscy pracownicy wykonują określone zadania identycznie, z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Dzięki procedurom nie ma miejsca na przypadek, każdy pracownik szpitala wie co robić jak działać w konkretnej sytuacji. ISO oznacza też ciągłe doskonalenie pracy szpitala – aby utrzymać certyfikat, standardy jakości muszą być cały czas podnoszone.

Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości przy Ministerstwie Zdrowia

Obecnie wdrażane są procedury, by otrzymać certyfikat Centrum Monitorowania Jakości przy Ministerstwie Zdrowia. Akredytacja CMJ wiąże się głównie z potwierdzeniem wysokiej jakości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjentów. Niezależni specjaliści przyznający akredytację sprawdzają, czy szpital spełnia standardy zapewniające optymalne sposoby leczenia pacjentów. Tu też – podobnie jak przy certyfikacie ISO – szpital sam musi pracować nad takimi rozwiązaniami, które nadal będą poprawiać jakość leczenia w placówce.