Dane Inspektora Ochrony Danych:

Mariusz Pachowski
e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl