Fundacja Na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach pomimo krótkiego czasu funkcjonowania zebrała środki na zakup dwóch, nowych aparatów KTG na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego naszego szpitala. Urządzenia te służą do przeprowadzania badań kardiotokograficznych, które wykonuje się pod koniec ciąży. Dają one możliwość obserwacji i jednoczesnego zapisu parametrów pracy serca dziecka, ruchów dziecka, siły oraz częstości występowania skurczów macicy oraz reakcji na nie serca dziecka.

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć Fundację, zachęcamy do dokonywania wpłat na jej konto o numerze: 22 1600 1462 1898 0543 8000 0001 BNP Paribas Bank Polska S.A. Zebrane środki przekazywane będą na doposażenie oddziałów szpitalnych w szczególności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii (OIOM) oraz na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szpitala.

Więcej informacji o fundacji można znaleźć na stronie www.szpital-brzeziny.pl/fundacja