Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach

W maju 2020 roku z inicjatywy pracowników oraz z pomocą Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach powstała Fundacja Na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach.

Główne zadanie fundacji to pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, które pozwolą na zakup i doposażanie istniejących oddziałów szpitalnych oraz poradni, remont pomieszczeń szpitalnych, a także umożliwienie rozwoju nowych metod terapeutycznych i diagnostycznych.

W swoich zadaniach nie zapominamy o lokalnej społeczności, która również jest beneficjentem podejmowanych przez fundację działań. Dla mieszkańców Brzezin oraz sąsiadujących miast i gmin, przy współpracy z Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach, organizowane będą różnego rodzaju akcje profilaktyczne dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo pragniemy przeprowadzić szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rodzinnym, podczas których zbierać będziemy środki na realizację celów statutowych fundacji. Pragniemy także aktywizować i skupiać wokół idei wolontariatu wszystkie osoby, którym bliski jest rozwój Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach. Osoby zaangażowane w działanie fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pracę na jej rzecz.

Kontakt

Sekretariat tel: 46 874 28 00
Prezes Fundacji:
Bogumiła Rymer tel: 798 963 207
email: fundacja@szpital-brzeziny.pl
ul. Marii Curie Skłodowskiej 6 Budynek nr 4
95-060 Brzeziny

Wsparcie dla realizacji celów statutowych fundacji mogą Państwo okazać poprzez dokonywanie wpłat na konto o numerze:

22 1600 1462 1898 0543 8000 0001
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Za każdy gest dobrej woli w imieniu zespołu Fundacji, pracowników i pacjentów Szpitala w Brzezinach bardzo serdecznie dziękujemy.

NIP: 8331404221
KRS: 0000841701
Regon: 386093324

Aktualności Fundacji