Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w imieniu własnym, wszystkich Pracowników oraz Pacjentów pragnie podziękować jednostkom samorządu terytorialnego, fundacjom, organizacjom, firmom, osobom indywidualnym oraz każdemu, kto okazał bezinteresowny dar serca przekazując na rzecz Szpitala wsparcie finansowe, środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, sprzęt medyczny albo okazał inne gesty wsparcia i podziękowania naszemu zespołowi medycznemu.

Dzięki Państwu rośnie w nas wiara w ludzi i udaje nam się wspólnie przechodzić przez ten trudny czas oraz spoglądać optymistycznie w przyszłość.

Przekazane przez Państwa darowizny pozwoliły nam dodatkowo zabezpieczyć personel medyczny w niezbędne środki ochrony osobistej i materiały dezynfekcyjne oraz najbardziej potrzebny sprzęt medyczny, przez co możemy w sposób ciągły bezpiecznie leczyć pacjentów i minimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Ten trudny czas pokazuje jak ważna jest współpraca różnych instytucji, organizacji i świata biznesu z polskim szpitalnictwem, a Państwa postawa jest godnym do naśladowania wzorem.

Z wyrazami podziękowania,

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach