Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – wypełnia pacjent lub osoba upoważniona. Jeżeli dokumentację odbierać będzie inna osoba, we wniosku należy podać dane tej osoby.
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (pdf)

Informator dla Pacjenta:
Informator dla Pacjenta (pdf)

Ankieta Satysfakcji Pacjenta
Ankieta Satysfakcji Pacjenta (pdf)