Sygnałem do rozpoczęcia ćwiczeń była informacja o ogniu, który pojawił się w pokoju socjalnym na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Personel oddziału natychmiast wezwał straż pożarną, rozpoczęto przygotowania do ewakuacji pacjentów.

Pożar był pozorowany, ale straż pożarna przyjechała do szpitala jak do prawdziwego zdarzenia. Ćwiczono akcję ratowniczo-gaśniczą, strażacy koordynowali ewakuację pacjentów, udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym w pożarze, sprawdzili, czy nikt nie został w zagrożonym pożarem budynku. Nie ewakuowano oczywiście pacjentów przebywających w oddziale – w ich rolę wcielili się pracownicy szpitala.

Personel oddziału ćwiczył w ten sposób wszystkie procedury, według których należy postępować od momentu zauważenia ognia aż do zakończenia całej akcji ratowniczo-gaśniczej, gdyby w szpitalu doszło do wybuchu pożaru. Oceniano poprawność i szybkość podejmowanych decyzji, począwszy od powiadomienia odpowiednich służ o wybuchu pożaru, poprzez ewakuację pacjentów i jej realizację. Sprawdzano, czy personel szpitala postępuje według odpowiednich procedur, jak współpracuje ze strażą pożarną.

W ćwiczeniach, które odbyły się pod koniec czerwca, uczestniczyły jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji. Przeciwpożarowy trening jest organizowany w brzezińskim szpitalu corocznie, za każdym razem na innym oddziale. Wnioski z ćwiczeń są zawsze przekazywane całej kadrze kierowniczej i wszystkim pracownikom szpitala.