Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego jest pierwszym tego typu ośrodkiem medycznym w Polsce. Utworzył je i nim kieruje wybitny, światowej klasy specjalista w leczeniu chorób jelit, profesor Adam Dziki.

Uważa on – co potwierdzają osiąganymi wynikami podobne ośrodki działające za granicą –  że skuteczne leczenie chorób jelit, na które cierpi coraz więcej osób, jest możliwe tylko w wyspecjalizowanych placówkach medycznych. Współpracę z centrum potwierdziło wielu najlepszych chirurgów z całego świata i Polski.

Centrum jest elementem stworzonego w brzezińskim szpitalu całościowego systemu leczenia pacjentów ze schorzeniami jelit. Chory ma tu do dyspozycji kompleks usług medycznych:

Do tej pory w Łódzkiem była tylko jedna placówka medyczna, proponująca kompleksowo te wszystkie usługi.

Kontakt telefoniczny: (46) 874 20 02; (46) 874 20 38; (46) 874 20 79

Prof Adam Dziki 06

Profesor Adam Dziki swoją edukację związał w 1970 r. z Akademią Medyczną w Łodzi gdzie rozpoczął studia medyczne. W 1980 r. zdecydował się na studia doktoranckie a następnie na habilitację w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1976 r. pracując jako Asystent w II Oddziale Kliniki Chirurgicznej przy Akademii Medycznej w Łodzi, następnie jako Starszy Asystent oraz Adiunkt. W latach 1988 – 90 przebywał na zagranicznym stypendium naukowym w USA, gdzie pracował jako pracownik/starszy pracownik naukowy w Instytucie Medycyny Marynarki Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Odbył liczne staże zagraniczne, m.in. w 1974 r. Elpis Hospital w Atenach, w 1976 r. University of Zagreb Jugosławia, w 1981 r. University of Utrecht Holandia. Po powrocie do kraju w 1991 r. pełnił funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Wojskowej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1998 – 99 zajmował stanowisko Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W latach 1999 – 2002 był Dyrektorem Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na przełomie 2002 – 2008 pełnił funkcję Prorektora ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje jako Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jest m.in. autorem podręcznika akademickiego „Proktologia”, współautorem licznych publikacji z zakresu onkologii np. „Przypadek współistnienia pierwotnego raka wątroby i bąblowca”, „Wartość ultrasonografii wewnątrzpochwowej w wykrywaniu i ocenie rozległości wznowy miejscowej raka odbytnicy u kobiet”, „Opóźnienie w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego u chorych z wytworzoną stomia jelitową”, „Rak płaskonabłonkowy kątnicy – opis przypadku.”, „Receptory gastryny w komórkach nowotworowych pacjentów z pierwotnym rakiem gruczołowym jelita grubego”, „Szew mechaniczny w chirurgii raka żołądka.” i wiele innych. Profesor Dziki jest także autorem licznych komentarzy w prasie specjalistycznej np. „Badania populacyjne nad przeżyciami, diagnostyką i leczeniem raka jelita grubego w dwóch okresach czasu”, „Retrospektywna ocena kolonoskopii u chorych po operacji raka jelita grubego”.

Za dorobek naukowy uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, odznaczeniami np.:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
  • Nagrodą Ministra Zdrowia I Stopnia za działalność naukową i organizacyjną w dziedzinie proktologii.

Prezes/przewodniczący wielu znaczących towarzystw naukowych w tym:

  • Przewodniczący Interdyscyplinarnej Grupy ds. Leczenia Raka Jelita Grubego,
  • Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Honorowy członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych takich jak:

  • European Society of Coloproctology,
  • International Society of Surgeons,
  • The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland,
  • Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne.
  • Amerykańskie towarzystwo chirurgiczne (jako drugi w historii Polski);
  • Królewskie brytyjskie towarzystwo chirurgiczne.