Szeregi naszego Ośrodka Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej zasilił doświadczony i uznany lekarz, dr n.med. Grzegorz Kowalski. W naszym szpitalu przede wszystkim odpowiadać będzie za nowoczesne, laparoskopowe metody zmniejszania lub resekcji żołądka. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik zwiększa się skuteczność przeprowadzanej procedury i jednocześnie skraca się czas hospitalizacji.

dr n. med. Grzegorz Kowalski – Specjalista Chirurgii Ogólnej, Bariatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu, jako Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach i Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej z Poddziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej OSK Katowice-Ligota, a także w renomowanych Światowych Ośrodkach Chirurgicznych: Europejski Instytut Telechirurgii- IRCAD/EITS – HôpitauxUniversitaires, Strasburg – Francja, European School of Laparoscopic Surgery – Saint-Pierre University Hospital, Bruksela – Belgia, Aesculap Akademie, Tuttlingen – Niemcy,  Endo-Sugery Institute, Cincinnati , Ohio, U.S.A., Medical Expert Training Center General Surgery Kantonspital, Baden – Szwajcaria, Imelda Hospital, Bonheiden – Belgia, Covidien Tyco Healthcare European Training Centre, Elancourt – Francja, Department of General −Vascular and Pediatric Surgery AZ Sint-Jan Hospital w Brugia – Belgia, The Biomechanics Insitute of Valencia ( IBV ), Valencia – Hiszpania, Nemocnice s Polikliniku v NovyJicin , Novy Jicin – Czechy, Department of Medical and Surgical Digestive Diseases, Ecole Européenne de Chirurgie – EEC, Paryż – Francja, Amsterdam Medical Center, Amsterdam – Holandia. Biegły Sądowy Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Specjalizuje się w zabiegach chirurgii onkologicznej , operacjach laparoskopowych z zakresu chirurgii ogólnej i bariatrii oraz w chirurgii endokrynologicznej. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Członek: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.