Biodegradowalny balon ochroni kości stawu ramienno-łopatkowego (barku) przed zniszczeniem. Ułatwi rekonwalescencję i odzyskanie sprawności po operacji rekonstrukcji zerwanych ścięgien tak zwanego stożka rotatorów, czyli grupy mięśni i ścięgien pokrywających kości stawu i łączących je ze sobą. Po około roku, gdy staw odzyska sprawność, zniknie.

Bardzo rzadko wykonywaną operację rekonstrukcji ścięgien stawu ramienno-łopatkowego połączoną z wszczepieniem specjalnego balonu, który „rozdzielił” kości stawu i amortyzuje obciążenia przeprowadzono w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny. Pacjentka z zerwanymi trzema spośród czterech ścięgien mięśni obręczy barkowej łączących łopatkę z kością ramienną odczuwała silne bóle stawu, nie była w stanie poruszać ręką.

Zespół mięśni i ścięgien łączących łopatkę z kością ramienną, czyli stożek rotatorów, odpowiada bowiem za ruchy rotacyjne ramienia, jego odwiedzenie, podnoszenie, stabilizację stawu. Pacjentka była już wcześniej operowana, ale nie udało się przywrócić jej sprawności i uwolnić od bólu.

– Zerwane ścięgna powodowały nie tylko ból i ograniczenie ruchu ramienia, ale skutkowały także niszczeniem kości stawu, które – nieutrzymywane przez stożek rotatorów we właściwej pozycji – tarły o siebie. Gdyby ten stan się utrzymywał, staw musiałby być zastąpiony sztucznym – mówi doktor Grzegorz Sobieraj, który wykonał operację rekonstrukcji ścięgien i wszczepienia balonu. – Odbudowa ścięgien, choć ze względu na stopień ich uszkodzenia niepełna, przywróci jednak sprawność barku właśnie dzięki dodatkowej implantacji balonu.

Balon – bez płynu, zwinięty w rulon – wprowadzono między kości obojczyka i ramienia pod koniec operacji. Został on następnie wypełniony roztworem soli fizjologicznej i wytworzył poduszkę amortyzującą, rozdzielającą kości stawu.

– Ułatwi to rekonwalescencję, wyeliminuje ból, związany z tarciem o siebie kości stawu, powstrzyma uszkodzenia rekonstruowanych ścięgien i kości do czasu, gdy pacjentka odzyska sprawność – mówi doktor Sobieraj.

Zaletą balonu jest jego biodegradowalność. Znika on po kilkunastu miesiącach od implantacji, jest wchłaniany, rozpuszczany przez organizm, co oszczędza pacjentowi kolejnego zabiegu usunięcia tego amortyzatora.

Balon można zastosować również do ochrony kości stawu przed zniszczeniem, jeśli – z jakichś przyczyn: technicznych i/lub biologicznych – operacja rekonstrukcji zerwanych ścięgien nie może być wykonana. Balon może być implantowany podczas zabiegu artroskopowego, czyli małoinwazyjnego (bez potrzeby wykonywania dużych cięć chirurgicznych).