Aparaty KTG dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach

Mamy pierwszy sukces!

Pomimo tego, że działamy dopiero od maja 2020r. już udało nam się uzbierać wystarczającą sumę na zakup dwóch, nowych aparatów KTG na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, które przekazaliśmy Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach. Urządzenia te posłużą lekarzom do przeprowadzania badań kardiotokograficznych, które wykonywane są pod koniec ciąży. Pozwalają one na obserwację i jednoczesny zapis parametrów pracy serca dziecka, jego ruchów, siły oraz częstotliwości występowania skurczów macicy oraz reakcji na nie serca dziecka.

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć Fundację, zachęcamy do dokonywania wpłat na jej konto o numerze: 22 1600 1462 1898 0543 8000 0001 BNP Paribas Bank Polska S.A. Zebrane środki przekazywane będą na doposażenie oddziałów szpitalnych w szczególności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii (OIOM) oraz na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szpitala.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach pomimo krótkiego czasu funkcjonowania zebrała środki na zakup dwóch, nowych aparatów KTG na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego naszego szpitala. Urządzenia te służą do przeprowadzania badań kardiotokograficznych, które wykonuje się pod koniec ciąży. Dają one możliwość obserwacji i jednoczesnego zapisu parametrów pracy serca dziecka, ruchów dziecka, siły oraz częstości występowania skurczów macicy oraz reakcji na nie serca dziecka.