Szpital Specjalistyczny Brzeziny ma akredytację ministra zdrowia. Potwierdza ona wysoki poziom usług medycznych świadczonych w tej placówce. Szpital spełnił blisko 90 procent standardów akredytacyjnych wymaganych przez resort zdrowia.

Akredytacja podnosi prestiż placówki, ale najbardziej skorzystali na niej pacjenci, ponieważ mogą mieć pewność, że są leczeni w szpitalu przestrzegającym najwyższych standardów medycznych i etycznych, wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. Szpital został bowiem skontrolowany „od piwnic po strych” przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które działa przy resorcie zdrowia.

Akredytowany szpital gwarantuje rygorystyczne przestrzeganie wszelkich procedur medycznych, w tym odpowiednich procedur podczas operacji, zabiegów, podawania leków, prowadzenia dokumentacji medycznej. Duży nacisk kładzie się na odpowiednią komunikację pomiędzy lekarzami i pielęgniarkami a pacjentami. Ogranicza to zagrożenia związane z niezrozumieniem informacji przekazywanych chorym. Personel medyczny zachęca pacjentów do zadawania pytań, sygnalizowania wątpliwości, uwag, szczególnie, gdy dotyczą one zdrowia danej osoby, stosowanej terapii czy podawanych leków.

Szpital w Brzezinach, chcąc uzyskać akredytację ministra zdrowia musiał także wylegitymować się właściwym oznakowaniem placówki, odpowiednim standardem sal dla pacjentów oraz ich wyżywienia. Sprawdzane były oczywiście procedury utrzymania czystości, poziomu higieny w całym szpitalu – w Brzezinach wprowadzono system nadzoru nad zakażeniami i higieną, sprzątanie na oddziałach odbywa się według określonych reguł.

Przygotowanie do oceny akredytacyjnej poprawiło organizację pracy placówki, usprawniło jej funkcjonowanie. Certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia jest kolejnym, który otrzymał szpital. Placówka może się pochwalić między innymi certyfikatem jakości ISO oraz wprowadzeniem Systemu Zarządzania Jakością. Szpital w Brzezinach jest obecnie jednym z najnowocześniejszych w regionie.