Przyrzekają przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, nieść pomoc każdemu, mieć na względzie przede wszystkim dobro pacjentów, okazywać im szacunek. Wiedzą, że oprócz pomocy medycznej równie mocno liczy się serdeczność, ciepło, gotowość do wysłuchania chorego, cierpliwość.

Pielęgniarki, pielęgniarze, położne. 12 maja mają swoje święto – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, obchodzony w Polsce także jako święto położnych. Przypomina się o nich tego dnia, ponieważ 12 maja 1820 roku urodziła się Florence Nightingale, uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa.

To ona pierwsza uznała, że pielęgniarstwo to zwód, który wymaga odpowiedniego przygotowania i praktyki, który musi być oparty na nauce, wiedzy medycznej, wyszkoleniu. Uważała, że pielęgnacja chorego to nie tylko podawanie mu leków czy zmiana opatrunków, ale także zapewnienie czystości, właściwej diety, spokoju, indywidualne podejście do chorego – okazywanie mu życzliwości, zainteresowania. Szkoliła pielęgniarki, założyła w 1860 roku w Londynie pierwszą szkołę pielęgniarstwa.

Pielęgniarki czy pielęgniarze mówią, że do tego zawodu trzeba mieć powołanie. Bo to nie tylko ciężka praca, wymagająca sił fizycznych i skupienia. To służba chorym, którzy – oprócz opieki medycznej – potrzebują wsparcia, ciepłego słowa, poczucia, że obok jest doskonały zawodowo, ale także życzliwy opiekun.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej składamy wszystkim naszym Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym najlepsze, serdeczne życzenia. Dziękujemy za sumienną pracę, za wysiłek wkładany każdego dnia w opiekę nad pacjentami, za uśmiech, okazywane im serce. Życzymy zadowolenia z wykonywanego zawodu, jak najwięcej powodów do radości w życiu osobistym.