ZARZĄD SZPITALA

Jacek Sokołowski – Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Biegły sądowy w zakresie zarządzania, marketingu i reklamy w przedsiębiorstwie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji. Pełni funkcje w zarządach spółek prawa handlowego od 1995 roku.

Prof. dr hab n. med Adam Dziki – Prokurent

Prof. dr hab n. med Adam Dziki Oddział Chirurgii Pododdział Chirurgii Onkologicznej  Pomysłodawca i założyciel Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego, chirurg, proktolog.

dr n. med. Maciej Berut – Prokurent
Dyrektor ds. medycznych

Kierownik Bloku Operacyjnego. Doktor nauk medycznych, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2007). Specjalista chirurgii ogólnej. Zdobywał doświadczenie w zakresie chirurgii kolorektalnej i onkologicznej w Niemczech.

Biuro Zarządu:

Ikona telefon Telefon: (46) 874 28 00
Ikona telefon Fax: (46) 874 26 06