ZARZĄD SZPITALA

Małgorzata Majer – Prezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami służby zdrowia. W latach 2000-2007 była zastępczynią Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych, a następnie w latach 2007-2015 Dyrektorem Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, gdzie m.in. doprowadziła do powstania nowego oddziału kardiochirurgicznego, a dzięki skutecznemu pozyskiwaniu pieniędzy ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej, szpital Biegańskiego został gruntownie odremontowany i wyposażony w nowy sprzęt. W sumie w czasie kierowania przez Małgorzatę Majer tą placówką pozyskano i zainwestowano ponad 67 mln zł. W latach 2007-2015 Szpital Biegańskiego utrzymywał dodatni wynik finansowy.

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończyła ponadto Studium Podyplomowe Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki w Opiece Zdrowotnej oraz Studia Podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej „Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego”. Od 1998 roku członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, od 2008 r. Prezes Oddziału Centralnego STOMOZ, od 2012 również Prezes Zarządu Głównego STOMOZ. Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali.

Za osiągnięcia w pracy otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi przyznany w 2006 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaś w 2010 roku odznakę honorową „za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznaną przez Ministra Zdrowia. W 2012 roku otrzymała również wyróżnienie „Menedżer Roku 2012” w Ochronie Zdrowia w kategorii SPZOZ.

Jarosław Buczyński – Wiceprezes Zarządu ds. Medycznych

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1998 roku. W latach 1999 – 2002 doktorant Zakładu Biologii Molekularnej przy Akademii Medycznej w Łodzi. Na przełomie 2000 – 2007 specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej zakończona zdanym egzaminem końcowym oraz uzyskaniem tytułu specjalisty chirurgii ogólnej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 pracując w szpitalach miejskich w Łodzi, do 1999 w I Szpitalu Miejskim im. Sonnenberga a od 1999 do 2003 w III Szpitalu Miejskim im. Dr K. Jonshera. Od 2003 pracował jako asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2012 pracuje na stanowisku adiunkta. Autor licznych publikacji naukowych m.in. „Celekoksyb – selektywny inhibitor cyklooksygenazy – 2 – wykazuje zależne od dawki działanie chemoprewencyjne na zwierzęcym modelu karcynogenezy raka jelita grubego”, „Resekcja ogniska pierwotnego czy inne zabiegi paliatywne w zaawansowanym raku jelita grubego?”.

Sprawami medycznymi spółki zajmuje się od grudnia 2014