ZARZĄD SZPITALA

Jacek Sokołowski – Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Biegły sądowy w zakresie zarządzania, marketingu i reklamy w przedsiębiorstwie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji. Pełni funkcje w zarządach spółek prawa handlowego od 1995 roku.

Jarosław Buczyński – Wiceprezes Zarządu ds. Medycznych

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1998 roku. W latach 1999 – 2002 doktorant Zakładu Biologii Molekularnej przy Akademii Medycznej w Łodzi. Na przełomie 2000 – 2007 specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej zakończona zdanym egzaminem końcowym oraz uzyskaniem tytułu specjalisty chirurgii ogólnej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 pracując w szpitalach miejskich w Łodzi, do 1999 w I Szpitalu Miejskim im. Sonnenberga a od 1999 do 2003 w III Szpitalu Miejskim im. Dr K. Jonshera. Od 2003 pracował jako asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2012 pracuje na stanowisku adiunkta. Autor licznych publikacji naukowych m.in. „Celekoksyb – selektywny inhibitor cyklooksygenazy – 2 – wykazuje zależne od dawki działanie chemoprewencyjne na zwierzęcym modelu karcynogenezy raka jelita grubego”, „Resekcja ogniska pierwotnego czy inne zabiegi paliatywne w zaawansowanym raku jelita grubego?”.

Sprawami medycznymi spółki zajmuje się od grudnia 2014