Logotyp Fundusze Europejskie i Unia Europejska
Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0187/17-00., informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.