Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jak najszybszego wznowienia porodów rodzinnych, a jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu Szpitala, Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. od dnia 18.05.2020 r. umożliwia dostęp do porodów rodzinnych z zastosowaniem poniższych zasad:

  1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba).
  2. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
  3. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem, a w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją ani mieć styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni przed terminem porodu – powinna także legitymować się ujemnym wynikiem badania PCR COVID-19 wykonanym nie później niż 5 dni przed porodem.
  4. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej.
  5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurny  po  analizie ankiety epidemiologicznej i przedstawionej dokumentacji.
  6. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala powinna zachowywać bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób, często dezynfekować ręce oraz mieć założone rękawiczki, fartuch barierowy oraz  maskę medyczną (operacyjną , FFP2 lub  FFP3), którą należy zmieniać co 2 godziny.
  7. Szpital nie zapewnia rękawiczek, fartuchów barierowych i masek medycznych osobom towarzyszącym.
  8. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans od personelu medycznego, a po 2 godzinach od porodu opuszcza szpital.
  9. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
  10. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu.

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii dotyczące porodów rodzinnych