Leczenie i profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, lekozależność) – usługi z zakresu psychologii, psychiatrii i terapii uzależnień. Współpracuje z instytucjami samorządowymi i klubami AA.

ul. Bohaterów Warszawy 2

Tel. (46) 874-77-74