Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

W oddziale, którym kieruje doktor Halina Komorowska, leczeni są pacjenci cierpiący między innymi na choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego, choroby wątroby i dróg żółciowych, schorzenia trzustki, choroby płuc, choroby układu krążenia, cukrzycę, schorzenia onkologiczne. Diagnostyka w oddziale jest prowadzona w oparciu o badania USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, badania scyntygraficzne, badania endoskopowe, punkcje szpiku, próby wysiłkowe, badanie czynności elektrofizjologicznej, badania laboratoryjne. W oddziale wykonywane są również zabiegi diagnostyczno-lecznicze (punkcja jamy opłucnej i punkcja jamy otrzewnej). W skład oddziału wchodzą dwa, liczące po 12 łóżek, pododdziały:

 • neurologiczny;
 • kardiologiczny
W  pododdziale kardiologicznym stosuje się leczenie metodami nieinwazyjnymi (z wyjątkiem elektrokardiowersji). Prowadzona jest również diagnostyka w oparciu o badania echokardiografii, monitoring, EKG Holter, EKG spoczynkowe oraz EKG wysiłkowe. Oddział prowadzi intensywną opiekę nad chorymi z udarami, także w czasie rehabilitacji. Diagnostyka chorób układu nerwowego jest wykonywana między innymi w oparciu o tomografię komputerową,  badanie elektroencefalografii.

Kontakt telefoniczny: (46) 874 20 02; (46) 874 20 38; (46) 874 20 79 – numer wew. 282

Usługi

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie:

 • schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego (endoskopia-polipektomia, tamowanie krwawień);
 • schorzeń infekcyjnych przewodu pokarmowego;
 • chorób wątroby i dróg żółciowych;
 • schorzeń onkologicznych;
 • biegunek ostrych i przewlekłych;
 • choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy;
 • schorzeń zapalnych i organicznych trzustki, w tym nowotworów;
 • cukrzycy, również edukacja pacjentów w zakresie zachowań prozdrowotnych, diety, oznaczania glikemii, wykonywania iniekcji insuliny, poradnictwo w zakresie leczenia niefarmakologicznego;
 • zaburzeń gospodarki lipidowej;
 • chorób płuc;
 • choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia;
 • niedokrwistości;
 • skaz krwotocznych;
 • innych chorób internistycznych, w tym wstępna diagnostyka chorób rozrostowych m.in. układu krwiotwórczego.

Zespół medyczny

Halina Komorowska

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Neurologii. Doktor nauk medycznych, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu (1983). Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii.

  Edyta Kurek

  Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

  Pielęgniarka Oddziałowa. Magister Pielęgniarstwa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego.

   Bartek Pałyga

   Bartosz Pałyga

   Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

   Lekarz medycyny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wydziału Wojskowo-Lekarskiego (2014). W trakcie specjalizacji z Chorób Wewnętrznych.

    Jacek Ircha

    Jacek Ircha

    Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

    Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1982).

     Marta Wojtasik-Anioł

     Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

     Starszy asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Neurologii. Doktor nauk medycznych, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2004). Specjalista chorób wewnętrznych.

      Czesława Jaśniewska

      Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

      Starszy asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Neurologii. Lekarz medycyny, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1978). Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii.

       Monika Surgiel-Darnowska

       Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

       Lekarz Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Neurologii. Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (2000). Specjalista chorób wewnętrznych.

        Ewa Kawczyńska

        Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

        Lekarz Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Neurologii. Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1981). Specjalista neurologii.

         Aktualności