Adam Dziki

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr hab n. med Adam Dziki Oddział Chirurgii Pododdział Chirurgii Onkologicznej  Pomysłodawca i założyciel Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego, chirurg, proktolog.

Maciej Berut

Blok Operacyjny - Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej

Dyrektor ds. medycznych. Kierownik Bloku Operacyjnego. Doktor nauk medycznych, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2007). Specjalista chirurgii ogólnej. Zdobywał doświadczenie w zakresie chirurgii kolorektalnej i onkologicznej w Niemczech.

Piotr Narbutt

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej

Kierownik Oddziału Chirurgii z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1996). Specjalista chirurgii ogólnej.

Maria Szwajcowska

Maria Szwajcowska

Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny

Doktor nauk medycznych. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi w 1988 r. Specjalista neonatolog.  

Roman Sadowski

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (OIOM)

Kierownik Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii (OIOM). Doktor nauk medycznych, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1984). Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej.

Barbara Sołdon

Pielęgniarka Naczelna

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Jacek Stańczyk

Jacek Stańczyk

Ośrodek Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej

Asystent Ośrodka Endoskopii Zabiegowej i Bariatycznej. Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej (1994). Specjalista gastroenterologii i chorób wewnętrznych.

Michał Spychalski

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej - Ośrodek Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej

Kierownik Ośrodka Endoskopii Zabiegowej i Bariatycznej. Doktor nauk medycznych, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2005). Specjalista chirurgii ogólnej. Zdobywał doświadczenie w zakresie chirurgii kolorektalnej i onkologicznej m.in. w USA i Japonii.

Marian Brodecki

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej - Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Starszy asystent Oddziału Chirurgii z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1995). Specjalista chirurgii ogólnej.

dr Jarosław Cieślak

Jarosław Cieślak

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Jarosław Cieślak: Kierownik Oddziału  Położniczo-Ginekologicznego.  Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1996). Specjalista Położnictwa i Ginekologii.

Anna Prochowska

Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny

Kierownik Oddziału Pediatryczno-Neonatologicznego. Doktor nauk medycznych, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1978). Specjalista pediatrii.

dr Łubowska-Pająk

Ewa Łubowska-Pająk

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej

Starszy Asystent Oddziału Chirurgii z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.  Doktor nauk medycznych, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008). Specjalista chirurgii ogólnej.

Marta Słomka

Ośrodek Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej

Starszy asystent Ośrodka Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej.  Doktor nauk medycznych, Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (2003). Specjalista  chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Paweł Osiński

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1993). Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Krzysztof Szram

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Starszy asystent Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Specjalista położnictwa i ginekologii, doktor nauk medycznych (1995), absolwent Akademii Medycznej w Łodzi.

Edyta Kurek

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

Pielęgniarka Oddziałowa. Magister Pielęgniarstwa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego.

Piotr Bednarski

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej

Młodszy asystent Oddziału Chirurgii z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Lekarz medycyny, absolwent Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2014). Lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii.

Konrad Zyzik

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej

Młodszy asystent Oddziału Chirurgii z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Lekarz medycyny, absolwent Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2014). Lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii.

Dominika Sobieszkoda

Oddział Dziennej Chemioterapii

Kierownik Oddziału Chemioterapii. Doktor nauk medycznych, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (2004). Specjalista onkologii klinicznej.

Stella Korycińska

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej

Młodszy asystent Oddziału Chirurgii z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Lekarz medycyny, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2012). Lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii.

Marcin Bojo

Oddział Dziennej Chemioterapii

Starszy asystent Oddziału Dziennej Chemioterapii. Doktor nauk medycznych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2006). Specjalista onkologii klinicznej.

Agnieszka Bryjak

Agnieszka Bryjak

Oddział Dziennej Chemioterapii

Starszy Asystent Oddziału Chemioterapii oraz Poradni Onkologicznej; specjalista onkologii klinicznej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008). Zajmuje się kwalifikacją i prowadzeniem leczenia cytostatykami, a także diagnostyką chorób nowotworowych i kontrolą pacjentów po zakończeniu leczenia onkologicznego.

Andrzej Malinowski

Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny

Specjalista chorób dzieci

Krzysztof Michiewicz

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Starszy asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1980). Specjalista ginekologii i położnictwa.

Grzegorz Kowalewski

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1984). Specjalista ginekologii i położnictwa.

Zygmunt Poborski

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1977). Specjalista ginekologii i położnictwa.

Czesława Jaśniewska

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

Starszy asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Neurologii. Lekarz medycyny, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1978). Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii.

Ewa Kawczyńska

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologii i Neurologii

Lekarz Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Neurologii. Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1981). Specjalista neurologii.

Jadwiga Wojtal

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (OIOM)

Starszy asystent Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii (OIOM). Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1982). Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Małgorzata Topczewska-Łupińska

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (OIOM)

Asystent Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii (OIOM). Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Grzegorz Sobieraj

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Starszy asystent Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (2004). Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Krzysztof Gensler

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Starszy asystent Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1988). Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Andrzej Gawkowski

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Asystent Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1997). Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Bartłomiej Jędrzejczak

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej

Młodszy asystent Oddziału Chirurgii z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Lekarz medycyny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2013). Lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii.

Mateusz Styk

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Młodszy asystent Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Lekarz medycyny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2011). Lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Justyna Matyjek

Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny

Pielęgniarka koordynująca (neonatologia) Oddziału Pediatryczno-Neonatologicznego. Licencjat Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rok ukończenia 2015.

Marcin Cabaj

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Starszy asystent Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Lekarz medycyny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2007). Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Elżbieta Jochman

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Położna oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Licencjat na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (2012). Położna, specjalistka pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego oraz epidemiologicznego.

Małgorzata Kaczuba

Oddział Chirurgii - Pododdział Chirurgii Onkologicznej

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Pielęgniarka, licencjat na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2011).

Grażyna Janowska

Blok Operacyjny

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego. Magister pielęgniarstwa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2012). Specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego, anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Beata Gawlik

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (OIOM)

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii (OIOM). Magister pielęgniarstwa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (2010).

Sławomir Skoneczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Pielęgniarz oddziałowy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Pielęgniarz, licencjat w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2011).

Agata Filipczak

Agata Filipczak

Oddział Dziennej Chemioterapii

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chemioterapii Dziennej. Licencjat pielęgniarstwa, ukończyła Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną wydział pielęgniarstwa.

Elżbieta Michniewska

Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny

Pielęgniarka koordynująca (pediatria) Oddziału Pediatryczno-Neonatologicznego. Licencjat Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rok ukończenia 2015.

Iwona Łącka

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Centralną Izba Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Magister pielęgniarstwa, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (2001).