CERTYFIKAT CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA (AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA)
Szpital Specjalistyczny Brzeziny uzyskał Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które działa przy Ministerstwie Zdrowia. Brzezińska placówka spełniła 86 procent standardów akredytacyjnych (medycznych, administracyjnych, porządkowych) wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia.
Kontroli i ocenie wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości poddano:

  • zarządzanie szpitalem
  • procedury medyczne (m.in. dotyczące operacji, zabiegów, podawania leków, prowadzenia dokumentacji medycznej)
  • jakość świadczonych usług medycznych (od laboratorium po sale operacyjne)
  • wyposażenie budynków, sprzęt i aparaturę medyczną
  • warunki w jakich przebywają pacjenci
  • standardy etyczne stosowane w szpitalu
  • wyżywienie pacjentów
  • oznakowanie placówki
  • procedury utrzymania czystości, odpowiedniego poziomu higieny w całym szpitalu
  • procedury umożliwiające ciągłe doskonalenie standardów medycznych i etycznych.

OHSAS 18001
Szpital uzyskał certyfikat OHSAS 18001 – to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma PN­-N-18001:2004, która  określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpie­czeństwem i higieną pracy, umożliwiająca Szpitalowi odpowiednie do potrzeb sformułowanie polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne realizowanie tej polityki przez osiąganie przyjętych celów.

System Zarządzania Jakością ISO
Szpital uzyskał certyfikat jakości ISO i wprowadził System Zarządzania Jakością. Wdrożenie procedur ISO oznacza, że wszyscy pracownicy wykonują określone zadania identycznie, z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Dzięki procedurom nie ma miejsca na przypadek, każdy pracownik szpitala wie co robić jak działać w konkretnej sytuacji. ISO oznacza też ciągłe doskonalenie pracy szpitala – aby utrzymać certyfikat, standardy jakości muszą być cały czas podnoszone.

System Zarządzania Środowiskowego
Certyfikat uzyskany dla Szpitala jest ważny dla następującego zakresu działalności:
Świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej pomocy lekarskiej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, ratownictwa medycznego, rehabilitacji leczniczej,
stomatologii oraz diagnostyki.